Koplak

1919an Pedro Bidaguren Garratza lumotarrak Cantac Berriac GABONERACUAC Bedertzi egunian cantateco MARIJESIAC Burus euquiteco direnac izeneko liburutxua argitaratu eban eta orduko Gernikako kaleetan ondo ezagunak ziran Gabonaurreko koplak lehenengoz inprentan emon ebazan.

Liburutxu honen bidez Marijesiak 4:00 Bederatzi gau hotzetan proiektuaren barruan gaurko koplak argitaratzen dira, orain 100 urteko edizinoaren antzeko itxuran emonda.