Ez dakigu noiztik kantetan doguzan
baina barru-barruan daroaguz.
Eguzkia kristalaren artetik lez,
ohitura zahar honen magia
zeugaz konpartidu gura dogu.
Esku artean dozun lan honek
zeruan josi gura dau
antxinako ohiturea,
datozen belaunaldiak
gure herriko altxor hau jaso dagien.

2019ko abendua
Gernikako Marijesiak